неделя, 13 май 2018 г.

Представят нова книга на доц. Цветолин Недков

На 15 май 2018 г. от 18.00 часа в дом-паметник „Йордан Йовков” проф. д-р Димитър Димитров от ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград ще представи книгата на доц. Д-р Цветолин Недков „Планът за преобразяване на Южна Добруджа (1951-1956 г.)”. Отпечатването на монографията е финансирано от ВУМ – Варна. В нея на основата на разнороден изворов материал балансирано се оценява изпълнението на 236-о постановление на Министерския съвет и Централния комитет на БКП „за развитието на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията на Добруджа”, което е прието на 8 март 1951 г. Постановлението добива известност под наименованието ПЛАН/ПРОГРАМА за преобразяване на Южна Добруджа или ЧЕРВЕНКОВСКИ ПЛАН преобразяване на Южна Добруджа. Организатори на представянето са: РИМ – Добрич и СУБ – клон Добрич.